Sprzedaż w fmx.pl została czasowo wstrzymana

Regulamin

Sklep internetowy FMX.pl jest prowadzony przez firmę Pixal Studio
z siedzibą w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej 132,
NIP: 956-140-34-50, REGON: 340171416


SPOSOBY ZAMÓWIEŃ

1) Sklep internetowy fmx.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa zawierana jest pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym fmx.pl - zwanym dalej Sprzedającym.


2) Zamówienia są składane oraz przyjmowane przez stronę www.fmx.pl, drogą mailową na adres określony na stronie www. Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Istnieje możliwość telefonicznego złożenia wstępnego zamówienia, jednak zawarcie umowy następuje w momencie nadania mu numeru w systemie sprzedaży i potwierdzenia mailem otrzymania i rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. 

 

REALIZACJA ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ

3) Rozpoczęcie realizacji zamówienia i zawiązanie umowy następuje po zaakceptowaniu go przez sklep fmx.pl W takim wypadku zamówienie uzyskuje status „w trakcie realizacji”. W przypadku zamówień z przedpłatą na konto zamówienie uzyskuje taki status po zaksięgowaniu płatności a w przypadku płatności kartą, po pozytywnej autoryzacji karty. 


4) Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że wszystkie zamówione towary (w określonych w zamówieniu kolorach i rozmiarach) są dostępne w magazynie lub u dostawców sklepu. Jeśli pełna realizacja zamówienia nie jest możliwa wówczas Klient jest informowany i podejmuje decyzję o dalszej realizacji (wydłużenie czasu realizacji, anulowanie zamówienia, realizacja w kilku częściach).

5) Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie klienta wystawiamy Fakturę Vat.

 

DOSTAWA ZAMÓWIEŃ I SPOSOBY PŁATNOŚCI

6) W momencie rozpoczęcia realizacji Klient jest informowany o czasie w którym zamówienie zostanie zrealizowane i wysłane do Klienta, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
Termin otrzymania przesyłki określa się sumując czas realizacji plus przewidywany czas dostawy przez firmę kurierską.

7) Dostawa towaru odbywa się w sposób określony przez Klienta w zamówieniu(obsługiwane przez sklep sposoby dostawy są każdorazowo publikowane na stronie www).

8) Wysyłka towaru za granicę wymaga kontaktu ze sklepem i ustalenia warunków realizacji zamówienia.


9) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przy odbiorze
- kartą kredytową
- przelewem bankowym na konto sklepu.

 

CENY W SKLEPIE

10) Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.

11) Cena podana przy towarze są cenami brutto.
12) Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. 

 

ZWROT TOWARÓW, ROZWIĄZANIE UMOWY

13) Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie (dostępne tutaj), w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki.

14) Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres podany na stronie www.fmx.pl Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom

 

WYMIANA TOWARÓW

15) Klient może wymienić towar na inny ekwiwalentny towar z oferty sklepu wciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Wymieniane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu Wymieniony towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni. W przypadku wymiany towaru zwrotowi nie podlegają koszty ponownej dostawy do Klienta oraz dostawy wymienianego towaru do sklepu.

16) Klient może dokonać zamówienia nowego towaru na stronie fmx.pl wówczas w komentarzu zamówienia należy zaznaczyć że jest to wymiana towaru, podać numer wcześniejszego zamówienia oraz informację o sposobie i terminie przesłania zwrotu podlegającego wymianie towaru.

17) Wymieniony towar należy odsyłać na adres sklepu. Jeśli to możliwe do paczki należy załączyć paragon lub fakturę. Nowy towar (określony przez Klienta droga mailową, telefonicznie lub za pomocą strony fmx.pl) zostanie przesłany po otrzymaniu wcześniej odesłanego oraz zamówionego towaru. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

REKLAMACJA

18) Jeżeli po otrzymaniu towaru lub w trakcie używania Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

19) W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

20) Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Aby reklamacja mogła być rozpatrzona do odsyłanego towaru jeśli to możliwe należy dołączyć dowód zakupu (w postaci oryginału paragonu lub faktury) . Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej wciągu 5 (pięciu) dni roboczych od ich wpłynięcia.

21) Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

UWAGI OGÓLNE

22) Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Pixal Studio.

23) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).

 

Toruń 08-06-2013
 

Regulamin obowiązuje od dnia 08-07-2013. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.